Neden Geri Dönüşüm Yaparız?

Neden Geri Dönüşüm Yaparız?

Doğal kaynaklarımız korunur
Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

Enerji tasarrufu sağlanır
Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre,  % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Ekonomiye katkı sağlanır
Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir.  Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Atık miktarı azalır
Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak. bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Evsel atıkların yaklaşık yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğunun yaklaşık 0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir. Ambalaj atıklarını geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahalarına daha az gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.

Gelecek için yatırımdır
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.

Türkiye ve Dünyada Elektronik Atık Miktarı

Türkiye ve Dünyada Elektronik Atık Miktarı. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 1996’dan 1999 yılına kadar dünya elektronik sektörü yüzde 10.5 oranında büyümüştür. 2003 yılında dünya elektronik eşya üretimi 1,324 milyon dolar tutarındadır. ABD 286 milyon dolarlık üretim ile dünya birincisi iken Japonya 170 milyon dolar ile ikinci ve Çin 147 milyon dolarla üçüncü sıradadır. Dünyada 2 milyar cep telefonu kullanıcısı vardır. Bu kaba bir hesapla 2 milyar cep telefonunun üretilip kullanıldığını göstermektedir. 2002 yılında dünyada 17,8 milyon adet monitör katod ışın tüpü (CRT) üretilmiştir. Dünya çapında gözlemlenen üretim artışı Türkiye’de de yaşanmaktadır. Türkiye’deki Elektronik sektörü üretimi para bazında 1991’den 1999’a %9 oranında artarken, bir yıl içinde 1999’dan 2000 yılına %15’lik bir artış göstermiştir.
 

DPT verilerine göre Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 30 milyon TV bulunmaktadır. 2003 yılında sabit telefon abone sayısı 19 milyona yakındır. Kullanılan telefon sayısının bu civarda olduğu söylenebilir. Türk Telekomünikasyon Kurumu Eylül ayı kayıtlarına göre Türkiye’de 40.4 milyon cep telefon abonesi bulunmaktadır ve 10 yıllık dönemde 70 milyon telefon Türkiye’ye girmiştir.
 Dünyada cep telefonu kullanıcı sayısının 2012 yılında 6 milyara yaklaşaçağı tahmin edilmektedir. Bugün bütün dünyada 4,6 milyar cep telefonu ve 1 milyar PC olduğunu bildirilmektedir. Türkiye’de Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda garantili olarak satışı yapılan 90 milyon civarında cep telefonu bulunduğu bunlardan 65 milyonunun aktif durumda olduğu açıklanmaktadır. Sayı, yeni modeller, gelişen teknoloji ve cep telefonlarındaki cazip fiyatlarla her geçen gün bu sayı daha da artmaktadır.
 

Arçelik, BSH, Indesit Company BES, Türk Demirdöküm, Teba, Vestel Beyaz Eşya’dan oluşan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre, 2004 yılı Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 708 bin 706 adet olan buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 4 ana beyaz eşya ürününün üretimi, bu yıl aynı dönemde 7 milyon 851 bin 87 adete yükselmiş. Ocak-Ağustos 2004 döneminde iç satışlar yüzde 4.1 artışla 3 milyon 313 bin 898 adetten, 3 milyon 450 bin 302 adete çıkmış. 2004 yılında üretim artışı yüzde 33,6 olurken, iç satışlar yüzde 64 oranında artmıştır. Tüm üretim rakamları hem dünyada hem Türkiye’de elektronik sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıllarda devam edeceğine işaret etmektedir.

Tıbbi Cihaz Nedir? Tıbbi Cihaz Hurdaları Nelerdir?

Tıbbi Cihaz Nedir? Tıbbi Cihaz Hurdaları Nelerdir? Herhangi bir hastalığın teşhisi, tespiti, önlenmesi, izlenmesi, hafifletilmesi, tedavi edilmesi ve kontrol edilmesi; insan vücudunun incelenmesi, gebelik kontrolü vb. amaçlar için vücudumuz üzerinde kullanılan alet, aparat ve cihazlara genel adıyla tıbbi cihaz adını veriyoruz.

Hastanelerde, kliniklerde, sağlık kuruluşlarında gördüğümüz sağlığımızla ilgili olan elektronik cihazların hemen hepsi tıbbi cihazlardır.

Elektronik cihazlar kapsamında bulunan tıbbi cihaz hurdalarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • Radyoterapi Ekipmanı Hurdaları
 • Kardiyoloji Ekipmanı Hurdaları
 • Radyoloji Ekipmanı Hurdaları
 • Ultrasonografi Cihazı Hurdaları
 • Diyaliz Ekipmanı Hurdaları
 • Sun’î Teneffüs Tertibatı Hurdaları
 • Nükleer Tıp Ekipmanı Hurdaları
 • Tüp Teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı Hurdaları
 • Analiz Ekipmanı Hurdaları
 • Derin Dondurucular Hurdaları
 • Üreme Testleri Hurdaları
 • Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler Hurdaları
 • Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar Hurdaları

Hastane ve Medikal Cihaz Hurdalarınız Değerlendirmek için link: https://guvengeridonusum.com/medikal-cihaz-hurdalari-degerinde-alis-satis/

Atık Pil Ne Yapılmalı

Atık Pil Ne Yapılmalı, Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü … elektrikli veya elektronik cihazlar atık hale geldiğinde ne yapılmalıdır?

Ne Yapmamalı

1. Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle
karıştırılmamalı ve rastgele sokaklara atılmamalıdır.
2. Atık piller toprağa gömülmemelidir.
3. Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılamalıdır.
4. Atık piller ateşte yakılmamalıdır.
5. Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan sağlığına oldukça zararlı kadmiyum
maddesi içerdiği unutulmamalıdır.

Ne Yapılmalı:
1. Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu kavanoz vs.) biriktirilmelidir.
2. Evinizde ve ya işyerinizde atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.
3. Atık piller bulunduğunuz yeren yakın mahalledeki atık pil toplama kutusuna atılmalıdır.
4. Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceği unutulmamalıdır.
5. Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmaya çalışınız.
6. Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız.
7. Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve örnek olunuz.
8. Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 yılından beri insanlığın hizmetinde olduğunu çevrenin pek sevmediği civa ve kadmiyum elementlerini içeren pillerdeki sağlığa zararlı maddelerin azaltıldığını ve bu türdeki pil atıkları için yüksek toplama hedeflerinin konulduğunu lütfen unutmayınız.

https://guvengeridonusum.com/atik-pil-ne-yapilmali/

Metal Geri Dönüşümünün Genel Faydaları

Metal Geri Dönüşümünün Genel Faydaları. Metal atomik yapısı nedeniyle kolay  işlenebilir maddelerdir. Yaygın kullanabilir olması nedeniyle metaller hammadde ihtiyacına en çok ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünler arasında yer almaktadır. Bu nedenle metaller geri dönüşüm açısından oldukça sık kullanılan atıklar sınıfına girmektedir.

Metallerin geri dönüşümün faydalarını sıralayacak olursak

 • Toplanan ve geri dönüştürülen metaller ülke ekonomisine katkı sağlar.
 • Sera gazı emisyon miktarını düşürür.
 • Metallerin tekrar tekrar kullanımının mümkün olması
 • Daha düşük cevher ihtiyacından dolayı, Maden işletme tesislerinden kaynaklanan çevre zararlarını azaltır.
 • Su kullanımı azalır.İhtiyaç duyulan enerji miktarı azalır.

Hurdaların Doğada Yok Oluş Süreleri

Hurdaların Doğada Yok Oluş Süreleri. Atık Maddelerin Çöplerin Doğada ve Toprakta Yok Olma Oluş Süreleri Zamanları.

 • Geri dönüşüm bir enerji tasarrufu türüdür.
 • Dünyada bir yılda tüketilen kola, meyve suyu gibi içecek kutularındangeri dönüşümle 10 adet büyük yolcu uçağı üretilebilir.
 • Dünyada her yıl 7 milyon ton çöp denizlere atılıyor.
 • Gelişmiş ülkelerde bir kişi yılda 550 kg. çöp üretmektedir.
 • Bir bilgisayar çipi üretilirken ağırlığının 4500 katı kadar çöp de üretiliyor.
 • Plajlardan ve piknik yerlerinden toplanan çöplerin %60’ı plastik eşyalar ve sigara izmaritleridir.
 • Uzun süreli kapalı kalacak ise, televizyonların uzaktan kumanda yerine, elle düğmesine basarak kapatmak, her yıl dünyada bir elektrik santrali kadar daha az enerji tasarrufunu sağlar.
 • Flüoresan lambalar, diğer lambalara oranla ¼ oranında daha az enerji harcar.
 • Rüzgâr ve güneş enerjileri “çevre dostu” enerjilerdir.
 • Pil yapımı için harcanan enerji, pilin ürettiği enerjiden 50 kat fazladır.
 • Gelişmiş ülkelerde güneş ve rüzgâr enerjisine yatırımlar %41 artmıştır.
 • Her yıl 100 binin üzerinde deniz memelisi denizdeki plastik çöpleri yedikleri veya takıldıkları için ölüyorlar…
 • Tüm Avrupa’da 12 bin tür bitki var. Türkiye’de ise 9000.
 • Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır. (82 Nijerya kadar)
 • Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
 • Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.
 • Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
 • Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.
 • Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.
 • Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
 • Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var!
 • Çünkü bir yıl içinde, kullandığımız kâğıt- kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.
 • Bir Avrupalı yılda ortalama olarak 300 kg. Kâğıt ve kâğıt ürünleri tüketmektedir.
 • Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
 • Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.
 • Şampuan şişesini doğaya bıraktık. Kaç yılda, parçalanır ve yok olur? (450 – 650 yıl)
 • Su boruları ya da PVC pencere kenarlarını doğaya bıraktık. Kaç yılda kaybolur? (1000 yıl)
 • Teneke kola kutusu doğada kaç yılda kaybolur? (100 yıl)
 • Biletler doğada kaç yılda kaybolur? (2 – 4 hafta)
 • İp parçaları doğada ne kadar zamanda yok olur? (3 – 14 ay arası)
 • Pamuklu kumaşlar doğada ne kadar zamanda yok olurlar? (1 – 5 ay arası)
 • Yün çoraplar doğada kaç yılda yok olurlar? (1 – 2 yıl)
 • Boyalı tahta doğada kaç yılda yok olur? (13 yıl)
 • Bir araba üretilirken 400 bin litre su harcanıyor!
 • 2025 yılında dünyanın 2/3’ü su kıtlığı ile karşılaşacak.
 • 2025 yılında dünya nüfusunun 2/3’ü susuz kalacak.
 • Avrupa’nın en temiz 5 nehrinden ikisi Türkiye’de: Göksu ve Kızılırmak
 • Yeryüzünün üçte ikisi sularla kaplıdır. Ancak bu suyun sadece %3’ünün içilebilir olduğunu biliyor muydunuz?
 • Evde ve okulumuzda akıtılan suyun her 3 dakikası için, 1 KW saat enerji demektir.
 • Damlayan bir musluktan boşa akan su miktarı ayda 1 tona ulaşır.
 • Dünya her yıl takriben 1,5 milyon civarında insan kirli sudan bulaşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor

Rakamlarla Elektronik Atık Verileri

 Rakamlarla Elektronik Atık Verileri. E-atıklar, dünyadaki katı atıkların yüzde 1’ini oluşturuyor. Dünyada her yıl 20-50 milyon ton, Türkiye’de 300 bin ton e-atık çıkıyor. Yıllık yüzde 10 oranında artış gösteriyor. 
Türkiye’de yıllık e-atık kişi başına 4 kilogram 
2004 yılında dünya çapında 183 milyon bilgisayar satıldı. 2003 yılında satılandan yüzde 11,6 fazla 
2004 yılında dünya çapında 674 milyon cep telefonu satıldı. 2003 yılında oranla yüzde 30 fazla. 
2010 yılına gelindiğinde, 716 milyon yeni bilgisayar kullanılıyor olacak. 
EU27 ülkelerinde 2005 yılında ortaya çıkan 8,3 milyon tonluk e-atığın yalnızca 2,2 milyon tonunun toplanabildiği belirtildi.E-atıkların yüzde 30’unu çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, fırın, klima, kahve makineleri vs oluşturuyor. Yüzde 20’sini buzdolapları, yüzde 15’ini DVD/VCR,CD çalar, radyo ve Hi-Fi cihazları, yüzde 15’ini bilgisayar, telefon, fax ve yazıcı, yüzde 10 Tv, yüzde 10’nunu ise monitörler oluşturuyor. 
Buzdolaplarında bulunan CFC gazı, egzos gazıondan 10-15 bin kat fazla ısı tutarak sera etkisini arttırıyor. 
Katot ışın tüplü (CRT) televizyonlar 2-4 kilogram kurşun içeriyor. 10 gram kurşun 25.000 ton toprak ya da 200 bin litre suyu kirletiyor. 
1 flüoresanın içerisinde bulunan civa 30.000 litre suyu kullanılamaz hale getiriyor. Bir çay kaşığının 70’te biri civa bile 80,000 m2’lik bir göldeki suyu kirletip yaşayan balıkların yenmesini engelliyor. 
CRT monitörlerinde ve floresan lambalarda bulunan kanserojen fosfor, havada 320 km uzağa gidebiliyor. 
Hammadde olarak demir cevheri kullanmak yerine metal ambalajların geri dönüştürülmesi enerji sarfiyatını yüzde 70, hava kirliliğini yüzde 30 ve su kirliliğini yüzde 60-70 azaltıyor 
Orijinal hammadde kullanmak yerine geri dönüşüm yoluyla üretilen her bir alüminyum malzemenin üretiminde, yüzde 95 daha az enerji harcanıyor. 

Elektronik Atığın Zararları

Elektronik Atığın Zararları. Zararları İle E-Atık. Elektronik atık kapsamında bulunan maddelere ilişkin bilgiler. E-Atık; Tv, bilgisayar, soğutucular, yazıcı, telefon, fax ve tıbbi cihazlar gibi, kullanım ömrünü tamamlamış, içerisinde bir veya daha fazla elektrik iletim elemanı bulunduran ürünlere deniliyor.

Kurşun (Pb): Sağlık üzerine birçok olumsuz etkisi bilinmektedir. Çocuklarda beyin hasarı ve üreme bozukluklarına sebep olabiliyor. Bir çok üründen yasaklandı. CRT tüpleri, eski lehimler ve entegre devreler kurşun içerir. 
Cıva (Hg): Düşük dozlarda bile zehirlidir. Beyin ve böbreklere zarar verir. Anne sütüyle geçebilir. 1 flüoresanın içerisinde bulunan civa 30.000 litre suyu kullanılamaz hale getirir. Bir çay kaşığının 70’te biri civa bile 80,000 m2’lik bir göldeki suyu kirletip, yaşayan balıkların yenmesini engeler. 
Kadminyum (Cd): İnsan vücudunda böbrekte birikerek zehirliyor. Kırılgan kemiklere olumsuz etkisi oluyor. Yüzeye bindirilmiş aletler, yonga resistörleri, infrared dedektörleri, yarı iletkenler ve eski tip CRT tüplerde bulunuyor. Ayrıca plastiklerde stabilizatör olarak kullanılıyor. 
Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR): Hormonal fonksiyonları önemli derecede etkiliyor. İşyeri ve ofislerdeki bilgisayarlar üzerindeki tozlarda bulunuyor. ABD ve İsveç’te anne sütünde çok fazla miktarda rastlandı. 
Fosfor (P): CRT tüpün iç yüzünü kaplamak için kullanılır. Kırılan tüplerden oluşan tozların teneffüsü çok risklidir. Havada 320 km uzağa gidebilir. Fosforun zararı pek fazla bilinmemektedir. 
Baryum (Ba): CRT tüpünden radyasyonu azaltmak için kullanılır. Kısa süre maruz kalmak beyin şişmesine, kas zayıflığına, kalp ve karaciğer hastalığına neden olabililiyor. 
Altı Değerlikli Krom (Cr+6): Korozyon koruması ve işlenmemiş galvaniz çelik levhalar ve serleştirilmiş çelik için kullanılır. DNA hasarı ve astimik bronşite sebep olabilir. 
Berilyum (Be): Ana kart ve bağlantılarda bulunur. Son zamanlarda kanserojen olarak sınıflandırılıyor. 
Plastikler: Bir bilgisayarda ortalama 7 kg civarında PVC’de içeren plastik bulunuyor. Belli sıcaklıkta yandığında dioksin oluşuyor. Plastik kombinasyonları basılı devrelerde bulunan PVC en tehlikeli plastik olarak biliniyor. 

Bazı Elektronik Aygıtlar Çıkan Zararlı Madde Miktarları

• Bir televizyonun tüpü (CRT) yaklaşık 2-4 kg kurşun ihtiva eder.

• Toprak dolgusundaki Pb, Cd, ve Hg gibi ağır metallerin %40’tan 

fazlasının elektronik alet atıklarından geldiği bilinmektedir.

• Bir bilgisayar ekranı ağırlığının %4-6’sı kadar kurşun içerir.

• 10 gram kurşun 25.000 ton toprağı kirletmekte ve 200.000 litre suyu kullanılamaz hale getirmektedir.

• Cıva, beyinde ve böbreklerde hasarlara yol açar. Baryum, kalp ve karaciğer hastalıklarına, kas zayıflıklarına sebep olur.Berilyum, akciğer kanserine yol açar zehirlidir. Krom, genetik hasarlara ve alerjik bronşite neden olur. Kobalt, radyoaktiftir.Kurşun, sinir sistemi, dolaşım sistemi ve üreme sisteminde hasarlara yol açar. Kadmiyum, böbrekleri tahrip ederek kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden olur.

• Telefonlar ve pilleri kadmiyum, kurşun, berilyum gibi toksik maddeler içermektedir. Bir cep telefonu yarı olimpik bir havuz büyüklüğündeki su kütlesinin kirlenmesine sebep olur.

• LCD ekranlar cam katmanlarının arasına gömülen sıvı kristallerden oluşur ve cıva gibi zehirli maddeler içerir.

Hurdacılıkta KDV İle İlgili Sorular

Hurdacılıkta KDV İle İlgili Sorular, Öncelikle sizden gelen soruları başlıca sıralayacak olursak hurdacılık faaliyetinde KDV istisnasının ayırımı ve KDV’ye tabi olan ve olmayan hurda teslimini bu makalemizde ele alıyoruz.

Hurdacılık faaliyeti yapan firma ya da işletmelerin belkide en çok yaşadıkları problemlerden biri de söz konusu bu hurda teslimlerinin hangilerinin KDV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı sorunudur. Öyle ki bazı hurda satışlarının kapsamı itibariyle hurda olmasına rağmen KDV ye tabi ve bazıları da KDV tabi bulunmamaktadır.

Peki bu ayırımı nasıl anlayacağız? Konuyu KDV kanunu açısından ele alıp bir örnek yardımıyla da sonuçlandırmak gerekirse;
3065 sayılı kanunun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar‘ başlıklı 17/4-g maddesinde: Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci vb) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) tesliminin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Konu ile ilgili olarak 05.07.2002 tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin ‘Tevkifata Tabi Hurdaların Kapsamı’ başlıklı B-1 bölümünün 4. paragrafında; Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; 85 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan metallerin (demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke gibi metallerin) yanı sıra çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri “hurda metal” kabul edilecektir.’ denilmektedir.
Bunu şu şekilde anlamalıyız; örneğin hurdaya ayrılmış bir aracın veya satın alınan hurda şanzımanın veya diferansiyelin  parçalanması suretiyle elde edilen ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olan malzemelerin satışı %18 oranında katma değer vergisine tabiidir. Ancak hurdanın parçalanması suretiyle oluşan ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olmayan diğer malzemelerin satışı ile hurda olarak alınan araç, şanzıman, diferansiyel, motor, kaporta v.b. malzemenin üzerinde hiçbir işleme tabi tutulmadan alındığı gibi hurda olarak satışı anılan kanunun 17/4-g maddesi hükmü çerçevesinde katma değer vergisinden istisnadır.

Genel olarak konuyu toparlayacak olursak 3065 sayılı kanunun 17/4-g maddesinde de belirtildiği gibi hurda satışında katma değer vergisi bulunmamaktadır.

İLGİLİ KANUN – http://www.gib.gov.tr/node/98658 

Sayı: 
39044742-KDV.17-1124
Tarih: 
29/07/2013

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.17-1124

29/07/2013

Konu

:

17/4-g maddesine göre istisna kapsamında yapılan hurda metal satışında, hurda metalin alımı sırasında ödenen KDV’nin iade yerine mahsubunun mümkün olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında hurda metal alımı yaptığınız firmanın aynı Kanunun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçtiği ve Şirketiniz adına düzenlediği hurda metal faturalarında 9/10 oranında KDV tevkifatı uyguladığı, Şirketinizin ise bu hurdaları KDV Kanununun 17/4-g maddesi çerçevesinde istisna kapsamında teslim ettiği belirtilmekte ve yüklendiğiniz (ödediğiniz tevkifat ve diğer) KDV nin indirim veya iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 Sayılı KDV Kanununun;

-1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu

-17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu

-18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı,

-29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,

-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan hurda metal teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna olduğundan hurda metallerin alımı sırasında, tevkifat uygulaması kapsamında sorumlu sıfatıyla beyan edip ödediğiniz KDV tutarları da dahil olmak üzere yüklediğiniz KDV tutarının indirim ve iade konusu yapılması mümkün değildir.

Diğer taraftan indirim konusu yapılamayan KDV nin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Neden Geri Dönüşüm Yapmalıyız?

Neden Geri Dönüşüm Yapmalıyız? Geri dönüşümün bize kazandırdıkları nelerdir. Geri dönüşümün hem ekonomik hemde sosyolojik açıdan faydalar nelerdir.

Doğal Kaynaklarımız Korunur.
Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle; malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu; cam, kağıt, metal, plastik gibi ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler, çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. Örneğin; 1 ton kağıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.
Enerji Tasarrufu Sağlanır.
Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşüm işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre, %95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın %50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerjş tasarrufu sağlanabilir.
Ekonomiye Katkı Sağlar.
Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlamaktadır.
Atık Miktarı Azalır.
Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atı miktarında azalma sağlanarak, bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha aza miktarda alan ve enerji kullanışmış olur. Evsel atıkların yaklaşık yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğu yaklaşık 0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında, evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarına toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahalarında daha az gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.
Gelecek İçin Yatırımlar
Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar  tasarruflu kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmekte. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkanlarının oluşmasını sağlayacaktır.
GERİ DÖNÜŞÜM BİR YAŞAM FELSEFESİDİR. GELECEĞİNİZ İÇİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUN.

Yorum Yapın