İçeriğe geç

Tıbbi atık imhası

tibbi atik

Tıbbi atık imhası. Tıbbî atıklar farklı yöntemlerle imha edilir.

  • Yüksek sıcaklıklarda imha (Incineration)
  • Gömme
  • Sterilizasyon
    • Elektro Beam
    • Buhar İle Sterilizasyon
    • Kimyasal Malzeme Kullanarak sterilizasyon

Yüksek Sıcaklıklarda Yakarak İmha

Bu sistem eskiden beri kullanılan yöntemdir, atıklar tamamen yok edilirler, bunlar incinerator denen cihazlarda 900 oC sıcaklıkta yakılırlar çıkan gazlar tekrar 1200 derece sıcaklıkta 0.5-2 sn boyunca yakılırlar çıkan gazlar çeşitli filtre sistemlerinden geçirilerek çevreyi kirletmeyecek emisyon değerlerine getirilirler. Fakat ekoljik dengeye zarar verirler.

Gömme

Türkiye’de birkaç şehirde uygulanan ilkel bir sistemdir. Atıklardan çıkan sıvılar yeraltı sularına karışarak çeşitli hastalıklara neden olduğundan kullanışlı değillerdir. Tuz havzalarında derine gömme yöntemide kullanılan bir yöntemdir.

Sterilizasyon

Enfekte atıkları steril etmek için kullanılan birçok değişik yöntem vardır. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan buharla sterilizasyondur. Çünkü bu sistemde emisyon oranları ve yakmanın aşırı yatırım ve işletme maliyetlerinden kurtulmuş olunur. Steril edilen atıklar daha sonra parçalanarak %80’e yakın hacimsel küçülme sağlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir