İçeriğe geç

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Hurda Genel Satın Alma Koşulları

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Hurda Genel Satın Alma Koşulları

  1. Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan fabrika sahasının giriş kapısında ve/veya Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin www.colakoglu.com.tr uzantılı web sitesinde ve/veya ve 0(216)681 26 00 no.lu telefon numarası üzerinden ilan edilir. Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından yeni fiyatlar açıklanana kadar geçerlidir.
  2. İlan edilen hurda fiyatları, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan Çolakoğlu Metalurji A.Ş. fabrikasında kamyon üzeri teslim fiyatıdır.
  3. Araçta tek tip hurda olması durumunda liste fiyatları uygulanır.
  4. Araçta iki (2) tip hurda olması durumunda; DKP için açıklanan hurda liste fiyatından yirmibeş (25) TL/ton düşülerek, diğer hurda cinsleri için liste fiyatından on beş (15) TL/ton düşülerek fiyatlandırma yapılır.
  5. Araçta üç (3) tip hurda olması durumunda ise fiyatlandırma; araçtaki en yüksek liste fiyatlı hurda cinsi DKP ise yirmibeş (25) TL/ton, araçtaki en yüksek fiyatlı hurda cinsi DKP dışındaki hurda cinslerinden biri ise on beş (15) TL/ton düşülerek, diğer iki cins hurdanın toplamı için ise araçtaki en düşük liste fiyatlı hurda fiyatından on beş (15) TL/ton düşülerek yapılır.
  6. Araçta üç (3) tipten fazla karışık hurda alınmayacaktır. Eğer boşaltma sırasında üç (3) tipten fazla hurda tespit edilir ise araçtaki bütün hurdalar aracın içindeki geçerli olan en düşük liste fiyatlı hurda fiyatından on beş (15) TL/ton düşülerek hesap edilecektir.
  7. Teslim alınan hurdanın kalitesi Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından tespit ve kabul edilir. Getirilen hurdaların Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından kabul edilmemesi halinde Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
  8. Getirilen bütün hurdalar demir dışı malzemelerden (cüruf, tufal, lastik, kum, cam, seramik, plastik, yağ, zift, taş, toprak, beton, tahta vs.), patlayıcı ve radyoaktif malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Aracın içinde bu tarz malzeme tespit edilmesi durumunda araç tahliye edilmeyecek ve malzemeler satın alınmayacaktır. Tahliye esnasında demir dışı malzeme tespit edildiğinde, bu malzemeler araca geri yüklenir ve hurdanın tahliye olmamış kısmı ile birlikte geri gönderilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Gelen araçta askeri mühimmat ya da radyoaktif madde tespit edilmesi durumunda araç karantina bölgesine alınır ve bertaraf için devletin yetkili birimlerine hab

er verilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Yukarıda bahsi geçen tüm durumlarda; Çolakoğlu Metalurji A.Ş. satıcı firma, satıcı firma aracı ve araç sürücüsünü bir daha fabrikaya almama hakkına sahiptir.

 1. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tesislerine teslim edilen hurdalara ait kesilen faturaların ödemesi, faturaların Şirket Merkezi’ne ulaştırılmasından bir (1) iş günü sonra yapılacaktır.
 2. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. www.colakoglu.com.tr uzantılı web sitesinde yer alan işbu Hurda Genel Satın Alma Şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm hurda satıcısı firmalar bakımından hüküm ifade edecektir.

Hurda Genel Satın Alma Koşulları
1 Aralık 2017 tarihi itibariyle geçerlidir.
Tedarikçilerin Sunması Gereken Belgeler

 1. Tedarikçinin içinde bulunulan  yıl için, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından alacağı mesleki faaliyet belgesi, 
 2. Tedarikçiye ait tüm iletişim ve haberleşme bilgileri. Adres, vergi kimlik numarası, iş ve cep telefonları, faks numarası ile elektronik posta adresi ve varsa web adresi ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 
 3. Tedarikçinin imza yetkilileri tarafından imzalanmış ödeme bankası ve IBAN bilgileri, 
 4. Satın alma yapılacak yıl için tedarikçinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden getireceği mükellefiyet kaydının devam ettiğine ilişkin resmi yazı, 
 5.  Tedarikçiye ait noter tasdikli imza sirküleri,  
 6. Tedarikçi anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin isimleri, limited şirket ise müdür durumunda olan kişi veya kişilerin isim ve adresleri, 
 7. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. “Satıcını Tanı” politikamız gereğince yüksek hacimli alım yapılan firmalardan  ayrıca talep edilebilecek ilave bilgi ve belgeler.

Yurtiçi hurda alım fiyatları için: https://www.hurdapiyasasi.com/colakoglu-yurtici-hurda-alim-fiyatlari
http://colakoglu.com.tr/satin-alma-sartlari.aspx
http://colakoglu.com.tr/tedarikcilerin-sunmasi-gereken-belgeler.aspx

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir