İçeriğe geç

Geri Dönüşümün Ekonomiye ve Çevreye Katkıları Nelerdir?

Geri Dönüşümün Ekonomiye ve Çevreye Katkıları Nelerdir? Geri dönüşümün sağladığı katkıları sıralamak adına bu katkıları çevresel ve ekonomik katkılar olarak ikiye ayırabiliriz.

Ekonomiye Katkıları

 • Geri dönüşümün ekonomiye katkısı öncelikli olarak israfın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunabiliyor olmasıdır.
 • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.
 • Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.
 • Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer.
 • Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.
 • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.
 • Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.
 • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.

Çevresel Katkıları

 • Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.
 • Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.
 • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.
 • Son olarak, evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimi artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilmiş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir