İçeriğe geç

Hurda Araç Yasası 2017

Yasa teklifi ile, model yılı 1997 ve daha öncesi olan taşıtlara hurdaya çıkarılması durumunda vergi affı getirildi. Hükümet vergi ve sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırma yasa tasarısını genişletilerek TBMM’ye yasa teklifi olarak sundu. 

Teklife göre, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2018 tarihine kadar hurdaya çıkarılan araçların vergi cezaları ile 31 Aralık 2016 tarihine kadar kesilen idari para cezaları silinecek.
YETKİLİLERE BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK
Taşıt sahipleri araçlarını kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim edecekler. Ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edecekler. Taşıt sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olması durumu değiştirmeyecek.
Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu haktan yararlanabilecekler
HARÇ MUAFİYETİ GETİRİLİYOR
Düzenleme kapsamında hurdaya ayrılan taşıtları il özel idareleri veya büyükşehir belediyeleri taşıtları satabilecek. Bu işlemler vergi ve harçtan muaf olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş model yılı 2005 yılı ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarını kanaat verici belgelerle göstermeleri halinde motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birini 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla kalan vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.
Ayrıca yine yasa teklifiyle İstanbul Çatalca ve Silivri’de 2003 yılından önce Hazine’ye ait arazilerde oturanlara yeni bir hak geliyor. Buralarda oturanlara rayiç bedel üzerinden satış yapılabilecek.
http://www.hurriyet.com.tr/hurda-araca-vergi-affi-40447603
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir