Kardemir Demir Çelik Genel Satın Alma Koşulları

Kardemir Demir Çelik Genel Satın Alma Koşulları
HURDA ALIM ŞARTNAMESİ
ALAŞIMSIZ ÇELİK HURDA (YURT İÇİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
SINIFLANDIRMA
KARDEMİR ‘in istediği hurda cinsleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
1) Özel Ekstra Hurda

 • Hadde bozuğu, kütük başı, uç – baş temiz hadde hurdası

2) DKP Hurda

 • Et kalınlığı 6 mm ve yukarısı DKP hurdaları

3) Ekstra Hurda

 • Vagon tekerleği ve mili
 • Ray, Travers, Demiryolu bağlantı elemanları
 • Profil
 • Et kalınlığı 6 mm ve yukarısı olan çelik saçlar, borular ve tüm hurdalar (ancak et kalınlığı 6 mm üzeri olsa bile aşırı paslı, yağlı ve boyalı malzemeler ekstra olarak sınıflandırılmaz.)
 • Et kalınlığı 20 mm dahil yukarısı ve boyu 1 metre altına kesilmiş inşaat çubuğu
 • Yukarıda bahsedilen hurdaların tamamı aşırı paslı, yağlı ve boyalı olmadığı takdirde ekstra olarak sınıflandırılacaktır.

4) 1. Sınıf Hurda

 • Et kalınlığı 3 – 6 mm arası hurdalar (profiller, köşebentler, borular ve tüm hurdalar) açık ve temizlenmiş motor gövdeleri, et kalınlığı 10 – 20 mm ve boyu 1 metre altına kesilmiş inşaat çubuğu
 • 2 – 6 mm arası DKP hurdaları

5) 2. Sınıf Hurda

 • Et kalınlığı 1 – 3 mm arası olan hurdalar, et kalınlığı 1 – 3 mm arası olan hurdalar, en az iki parçaya bölünmüş kalorifer petekleri, en az iki parçaya bölünmüş otomobil LPG tüpleri, et kalınlığı 10 mm altında ve boyu 1 metre altına kesilmiş inşaat çubuğu
 • 1 – 2 mm arası DKP hurdaları

BOYUTLAR

 • Her 5 sınıf hurdanın da boyutları max. 50×150 cm olacaktır. Bu ebatı geçtiği takdirde; her geçen miktar hurda için ticari şartnamede belirtilen miktar kaddar kesme bedeli alınır. Örneğin; 10 ton hurda içerisinde max. ebat dışı malzeme % 10 ise; 1 ton malzeme için 1 x XX Dolar/TL düşük bedel ödenir.

MİKTAR

 • Satıcının KARDEMİR’e teslim edeceği hurda miktarı tahditli değildir.

DİĞER ÖZELLİKLER

 • Boşaltma KARDEMİR tarafından yapılacaktır. Boşaltmayla ilgili satıcıdan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Boşaltma; Hafta içi; Cumartesi, Resmi tatiller, Bayram günleri dahil her gün 08.00 – 17.00 saatlari arasında olup, KARDEMİR A.Ş. ana kapıdan son giriş saati 17.00 olacaktır. Pazar günleri hurda kabulü yapılmayacaktır. Hurda kabul gün ve saatlerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde firmalara bildirilecektir.
 • Her vasıtanın dolu ve boş tartıları yapılacaktır. Tartısı yapılmadan boşaltılan hurdanın bedeli ödenmeyecektir. Tartımda KARDEMİR kantarı geçerlidir.
 • Hurdaların içerisinde aşağıda belirtilen şartname dışı malzemeler bulunduğu takdirde, yüzde miktarı net tonajdan düşülecektir. Örneğin;10 ton hurda içerisinde % 5 skal ,% 5 pres bulunduğu takdirde net tonaj 10 – 1 = 9 ton olarak kabul edilecek ve yapılan eksper değerlendirmesi 9 ton için geçerli olacaktır.

Şartname dışı malzeme kriterlerimiz şunlardır;

 1. Teneke, varil ve/veya bunların preslenmiş hali
 2. Tufal, skal, talaş, lastik, bez, tahta, demir dışı metaller ve bunların alaşımları
 3. İçerisinde toz, toprak, kum, su, mıcır, beton, refrakter v.b.maddeler bulunan hurdalar
 4. Patlayıcı, parlayıcı maddeler (Bu malzemelerden doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan satıcı sorumludur.)
 5. Aşırı paslı hurdalar
 6. Kapalı tüpler, banyo kazanları, kalorifer petekleri v.b. kapalı hacimler
 7. Kangal şeklinde, yumak şeklinde ve boyları 100 cm den uzun olan tüm inşaat çubukları
 8. Motorlu araç kaportası

Hurdalar içerisinden yukarıda belirtilen şartname dışı malzemeler çıktığı takdirde, bu tür malzemelerin özelliğine göre stok sahasına indirmeye veya SATICIYA İADE hususunda KARDEMİR karar verir, bu tip malzemeler için, BEDEL ÖDENMEYECEK VE FİRMALAR’DA BU KONUDA BİR HAK TALEP EDEMEYECEKLERDİR. Bu tür şartname dışı malzemeleri KARDEMİR ‘e getirmeye devam eden firmalar ilgili Müdürlük kanalıyla repertuardan çıkarılacak ve bir daha hurdası kabul edilmeyecektir.
MALZEMENİN FONKSİYONEL VE KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • Hurdalar, konverterde çelik üretiminde kullanılacaktır.

TESLİM YERİ

 • KARDEMİR A.Ş. Çelikhane Müdürlüğü hurda stok sahaları

TESLİM ŞEKLİ

 • Malzemeler damperli / dampersiz kamyonlarla veya vagonlarla teslim edilebilir.

MUAYENE VE KABULDE İSTENENLER

 • Muayene; kamyon boşaldıktan sonra, KARDEMİR eksperi tarafından yapılacaktır. KARDEMİR eksperinin vereceği rapora itirazda bulunulmayacaktır.
 • Kardemir A.Ş.’e hurda getiren kamyonlar bu teknik şartnamedeki hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖDEME

 • Bu şartlara uygun olarak teslim edilecek hurdanın bedeli teslimatı müteakip tanzim edilecek fatura karşılığında 2 gün içinde havale masrafı satıcıya ait olmak üzere istenilen banka adresine havale edilerek ödenecektir.

Not: Hurda alım fiyatlarımız günün koşullarına göre değiştirilmektedir.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC. AŞ
Güncel hurda fiyat listesi için: https://www.hurdapiyasasi.com/kardemir-yurtici-hurda-alim-fiyatlari
https://www.kardemir.com/Yonetim.aspx?Sec=Hurda&b=0&Ani=&Lng=tr-TR&W=1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir