Tehlikeli Atık Nedir?

Tehlikeli Atık Nedir?

Tehlikeli Atık Nedir?

Yapılarında insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren atıklar Tehlikeli Atık olarak ifade edilmektedir.

 

Tehlikeli atıklar; çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir isimdir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar işletmelerden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamaktadır. Her sınıf, kendine has 6 haneli bir atık koduna sahiptir.

Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığına etkisiz hale getirilebilmesi için bir takım özel işlemlere tabii tutulması gerekmektedir. Ülkemizde bu işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca atıkların bu tesislere taşınması sırasında kullanılan araçlar bir takım özel eklentilerle donatılmış ve TSE ve Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından lisanslandırılmıştır. Lisanslı firmalar dışında tehlikeli atıkların taşınması ve işlenmesi yasaktır.

Tehlikeli atıklar kimyasal olarak aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir;

İnorganik atıklar:

 • Asidik ve bazik atıklar
 • Siyanürlü atıklar
 • Ağır metal içeren atıklar
 • Asbest kalıntıları
 • Diğerleri
 • Madeni yağ atıkları
 • Kimyasal kökenli organik atıklar:
  • Kirlenmiş klorlu solventler (halojenler)
  • Klorsuz solvent atıkları
  • PCB’li atıklar
  • Boya ve reçine atıkları
  • Biosid ve pestisitler
  • Diğer kimyasal kökenli organik atıklar
 • Biyolojik kökenli organik atıklar
 • Özel atıklar (büyük miktardaki az tehlikeli atıklar)
 • Enfekte atıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir